Missed appointments

Ilang araw na akong di sumusulpot sa dentista, busy kasi sa work. Huling-huli na ako sa adjustment! Ayaw kasi nya magbukas ng gabi. Bwiset!

0 Comments:

Post a Comment
 

Copyright 2006| Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger Beta by Blogcrowds.
Bawal ang mag-select, cut and paste. Papakulam kita!